På denne siden kan du svare på:
  • Lærlingundersøkelsen
  • Lærebedriftsundersøkelsen
  • Årlig rapportering
Logg inn med ditt brukernavn for å svare.
Du også kan svare på ved å bruke en direktelenke som du mottar på e-post eller sms fra fylkeskommunen eller ditt opplæringskontor.
Har du ikke mottatt brukernavn eller direktelenke, ta kontakt ditt opplæringskontor, lærebedrift eller fylkeskommunen.