Lærlingundersøkelsen, Lærebedriftsundersøkelsen og Årlig rapportering

I Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftsundersøkelsen kan lærlinger og faglig ledere si sin mening om opplæringen og andre forhold som er viktige for trivselen og læringsutbyttet i lærebedriften.

Det er fylkeskommunene som har ansvar for å tilrettelegge bruken av Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftsundersøkelsen i sine fylker.

Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftsundersøkelsen er åpen for gjennomføring fra
15. oktober til 20. desember.

Årlig rapportering blir gjennomført høsten 2018 som en egen undersøkelse. Det er obligatorisk å svare på undersøkelsen som omhandler lovpålagte forhold.

Undersøkelsen «Årlig rapportering» og Lærebedriftsundersøkelsen er koblet sammen og blir sendt ut sammen.

Logg inn via UBAS >>

Logg inn i portalen

:

Support

Har du problemer med løsningen og trenger support? Send e-post til ngus@conexus.no eller ring 02182
Teknisk support: support@conexus.no | Conexus

Andre henvendelser: post@utdanningsdirektoratet.no | Tlf: 23 30 12 00 | Utdanningsdirektoratet