Lærlingundersøkelsen, Lærebedriftsundersøkelsen og Årlig rapportering

I Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftsundersøkelsen kan lærlinger og faglig ledere si sin mening om opplæringen og andre forhold som er viktige for trivselen og læringsutbyttet i lærebedriften.

Det er fylkeskommunene som har ansvar for å tilrettelegge bruken av Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftsundersøkelsen i sine fylker. Det er obligatorisk for fylkeskommunene å gjennomføre Lærlingundersøkelsen, men det er frivillig for lærlingene å svare. Fylkeskommunene avgjør selv om de vil gjennomføre lærebedriftsundersøkelsen.

Årlig rapportering blir gjennomført som en egen undersøkelse, som er koblet på og sendt ut sammen med lærebedriftsundersøkelsen.
Det er obligatorisk å svare på Årlig rapportering.

Lærlingundersøkelsen, Lærebedriftsundersøkelsen og Årlig rapportering er åpen for gjennomføring fra 15. oktober til 20. desember.


Pålogging med UBAS blir ikke mulig fra i dag 28.oktober kl 16:00 til i morgen tirsdag 29.oktober kl 08:00.

Logg inn via UBAS >>

Logg inn i portalen

:

Support

Har du problemer med løsningen og trenger support? Send e-post til ngus@conexus.no eller ring 02182