Lærlingundersøkelsen og Årlig rapportering

I Lærlingundersøkelsen kan lærlinger si sin mening om opplæringen og andre forhold som er viktige for trivselen og læringsutbyttet på læreplassen. Det er fylkeskommunene som har ansvar for å tilrettelegge bruken av Lærlingundersøkelsen i sine fylker. Det er obligatorisk for fylkeskommunene å gjennomføre Lærlingundersøkelsen, men det er frivillig for lærlingene å svare.

Merk at fra og med 2024, skal Lærlingundersøkelsen gjennomføres i ny teknisk plattform, noe som vil innebære ny administrerings- og visningsløsning. Fylkeskommunene vil få nærmere informasjon om dette.

Lærebedriftsundersøkelsen er nå lagt ned, og siste gjennomføring var høsten 2022. Administreringsmuligheten for lærebedriftsundersøkelsen er derfor fjernet, men resultatene for tidligere årganger vil ligge tilgjengelig i resultatvisningene i en periode fremover. Dersom du ønsker å ha resultatene dine for videre arbeid, anbefaler vi at du laster ned resultatene lokalt innen 31. desember 2023. Fylkeskommunene har blitt informert om nedleggelsen.

For spørsmål om endringene i Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftsundersøkelsen, kontakt statististikkhenvendelser@udir.no.

Årlig rapportering gjennomføres som vanlig i 2023. Fra og med neste år vil Årlig rapportering gjennomføres på en annen plattform i regi av Vigo IKS. For spørsmål om nesteårs gjennomføring, kontakt Vigo direkte.
Det er obligatorisk å svare på Årlig rapportering.

Lærlingundersøkelsen og Årlig rapportering er åpen for gjennomføring fra 16. oktober til 20. Desember.

Logg inn via UBAS >>

Logg inn i portalen

:

Support

Har du problemer med løsningen og trenger support? Send e-post til ngus@conexus.no eller ring 02182